http://www.pfs.pingst.se/pingstloga.jpg

Pingst - fria församlingar i samverkan

Till församlingarna,

De kvarvarande placeringar som finns i Pensionsstiftelsen kommer nu att säljas och uppdraget har vi gett till Alexander Hultgren Nordisk Finansiell Planering som varit vår Rådgivare under många år. Se vidare informationen från Alexander i bifogat brev. pps_avveckling_201807.pdf

 Med vänlig hälsning

Pingstförsamlingarnas Pensionsstiftelse

PeO Larsson             Peter Lindskog

 Inloggning